OŚWIETLENIE AWARYJNE CNBOP 2017-07-31T14:59:19+00:00

Oświetlenie Awaryjne z Certyfikatem CNBOP

Oświetlenie Awaryjne

Oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego.

Według normy PN-EN 13201 oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

– Oświetlenie ewakuacyjne: oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej, oświetlenie strefy wysokiego ryzyka
– Oświetlenie zapasowe

Podczas awarii korzysta się ze źródeł zasilania niezależnych od zasilania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia rezerwowego. Jego podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego. Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Oświetlenie Antypaniczne

Typ opraw awaryjnych których celem jest przeciwdziałanie panice. Ich działanie sprzyja szybszej ewakuacji i łatwiejszego znalezienia wyjść ewakuacyjnych.

Oświetlenie Drogi Ewakuacyjnej

Oświetlenie to ma za zadanie wskazać użytkownikowi budynku bezpieczną drogę ewakuacyjną. Ma za zadanie również ułatwić lokalizację sprzętu pożarowego i bezpieczeństwa.
<var>Tekst alternatywny</var>50" />

CNBiOP

Oprawa oświetlenia awaryjnego musi posiadać certyfikat CNBiOP

Wykonana na podstawie uzgodnionego projektu instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego może zostać dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu prób odbiorczych, potwierdzających jej poprawne działanie. Instalacja przekazana do eksploatacji wymaga okresowych badań, które należy prowadzić zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej jak raz w roku.

Sytuacje odnoszące się do aktywacji oświetlenia awaryjnego